Erstatning i forbindelse med forkert energimærkning af hus

UPDATE PR. 4. AUGUST 2016 – Jørgen har fået medhold  både hos energimærkestyrelsen og Frederiksberg Domstol!

Jørgen skriver:

Jeg er havnet i en situation hvor jeg ikke ved hvad mit næste skridt skal være, politianmeldelse eller civilt søgsmål?

Jeg købte et hus som i rapporterne (tilstand, el og energi) så rigtigt fint ud. Da vi flytter ind i huset går jeg loftet igennem og kan konstatere at der ikke ligger 300 mm isolering, som energirapporten siger. Der ligger snarere 80-100 mm. Jeg skriver til sælger og beder om en forklaring. Han ignorerer mig ad flere omgange, både på mail og telefon. Jeg skriver til Energikonsulenten som har udarbejdet energirapporten og beder ham forklare hvordan han kan få det til 300mm. Han skriver tilbage til mig og siger, at da han besigtigede loftisoleringen var sælger i gang med at isolere (han påbegyndte aldrig) og sagde at det ville ende med 300mm isolering. Altså besigtigede energikonsulenten ikke faktiske forhold, men lagde sælgers påstand til grund for rapporten. Jeg har været i kontakt med min ejerskifte forsikring, de vil ikke røre den da de kun beskæftiger sig med tilstands- og el rapport. Jeg har klaget til energistyrelsen, som forhåbentlig ender med at energikonsulenten pålægges at besigtige huset igen, men energistyrelsen kan ikke stille krav til energikonsulent om erstatning.

I min optik har energikonsulenten handlet i ond tro og forfalsket et dokument der vedrører et hussalg. Han har udfærdiget en rapport på sælgers udsagn, og ikke på faktiske forhold.

Jeg har haft 3 forskellige fagfolk til at byde på loft isolering og det lander på mellem 20.000 og 25.000 kr.

Jeg har billeddokumentation af loftet, e-mail dokumentation hvor Energikonsulent vedkender sig ikke at have besigtiget 300 mm loft isolering, for dernæst at forfalske energirapporten.

Kommer jeg nogle vegne ved at politianmelde energikonsulenten og skal jeg kalde anmeldelsen for svig, bedrageri eller dokumentfalsk? Eller noget fjerde?

Jeg har en lille fodnote i forhold til min sag som advokaten måske kan belyse, hvis det ikke er for sent.

Jeg ville egentligt allerhelst ramme og godtgøres af sælgeren af huset. Grunden er, at han har handlet i ond tro i forbindelse med energirapport. Han har hele tiden vidst, at energirapporten var fejlagtigt udført og han har afvist at kende noget til sagen når jeg har spurgt ind til den manglende loft isolering. Sælger sagde, “Ring til mægler”. De vidste selvfølgelig ikke noget i Danbolig Bagsværd. Mægler sagde, “skaf boligadvokat” (: Jeg har ikke juridisk kompetence, men jeg tænker at sælger må læne sig op af noget bedrageri.

Jeg har været i kontakt med adskillige boligadvokater, som alle råder os til at droppe sagen, da omkostningerne vil blive for høje, relativt til erstatningen forstås.

Kan man som lægmand i denne sag slippe godt afsted med at stævne sælger og klare sig uden advokat ?

Forbrugermeningen svarer:

For at tage det sidste spørgsmål først: JA, det både kan og skal du!

Uanset hvor meget du gerne vil gå efter sælger kan du desværre ikke, da sælger ikke har gjort noget forkert i denne sag. Det hele hænger på energikonsulenten der naturligvis er ansvarlig for den energirapport der er udført, og derfor skal du nu læse den godt igennem.

Vi har talt med energikonsulent Torben Bartnik der fortæller at han flere gange har været ude for at sælger er i gang med renovering og fortæller hvordan det kommer til at blive. I så tilfælde skal det udtrykkeligt skrives i energirapporten at der ved besigtigelse var X antal millimeter isolering, men sælger har oplyst at han vil efterisolere med yderligere Y antal millimeter.

Hvis dette er tilfældet har du desværre en meget ringe sag, idet energikonsulenten har skrevet det og derfor taget forbehold for det. Du har i dette tilfælde heller ikke en sag mod sælger, idet energikonsulenten kan have fejlopfattet budskabet (hvilket sælger utvivlsomt vil postulere).

Men hvis det ikke står der, og der istedet bare er lagt til grund at der er 300 mm isolering, så har du i den grad et erstatningskrav overfor energikonsulenten. Du skal derfor starte med at skrive ham en påkravsskrivelse hvor du gør ham opmærksom på sagen og skriver at du har fået tilbud på 25.000 kroner for at efterisolere. Han skal så have muligheden for at gøre det selv, eller alternativt betale dig pengene.

Hvis han ikke svarer kan du sende en rykker og derefter åbne en stævning som småsag, for så agerer dommeren nemlig advokat for begge parter. Det er vigtigt at notere at du skal bruge den nærmeste ret i forhold til hvor energikonsulenten er boende. Du kan læse mere om processen her: Småsager.

Dog er det naturligvis en fordel for begge parter om der kan indgås et forlig, og det vil være i energikonsulentens interesse også, for hvis han ikke har taget forbehold for sælgers påstand, så er han ansvarlig.