Injurier

Injurier – Pas på hvad du siger eller skriver om andre… det kan koste dig dyrt!

Da Frederik den 7. overtog tronen fik vi året efter i 1849 Danmarks grundlov, og derigennem fik vi ytringsfriheden. Uheldigvis for mange bliver ytringsfriheden tit misforstået og mange tror at de kan sige eller skrive hvad de vil, men det forholder sig ingenlunde sådan.

Ytringsfriheden er paragraf 77 i grundloven som siger:

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Paragraf 77 gør simpelthen op med censur, men teksten “dog under ansvar for domstolene” er ret vigtig her. Du må nemlig gerne ytre dig om alt hvad du vil, men du må ikke tale eller skrive nedsættende om andre, medmindre du kan bevise dine påstande… gør du det alligevel kan det koste dig mange penge (og i grove tilfælde en tur i brummen), for det er nemlig strafbart!

Straffelovens paragraf 267 siger nemlig:

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Vær derfor sikker på at du kan bevise dine påstande inden du skriver nedsættende om andre på Facebook, Twitter, Trustpilot eller andre Internet medier.

Læg mærke til at der er stor forskel på om du udtrykker din utilfredshed med en forretning, og så til at anklage dem for strafbare forhold. Lad os antage at du er utilfreds over dit seneste netshop køb og går på Trustpilot og skriver:

injurierInternetshoppen er en flok svindlere! Jeg bestilte 10 støvsugerposer og fik kun 5, og 2 af dem var defekte!

Dette er en soleklar overtrædelse af straffeloven og en let sag at få dig dømt til bøde og erstatning… at kalde nogen for en svindler er nemlig at beskylde dem for at overtræde straffelovens paragraffer om bedrageri, så medmindre du kan bevise at forretningen rent faktisk er dømt for bedrageri, så er det dig der taber i retten. Yderligere skal du kunne bevise at de har sendt dig defekte støvsugerposer og mangelfuld levering.

Men det er til gengæld din gode ret at give dem 1 stjerne og skrive eksempelvist:

Jeg bryder mig på ingen måde om Internetshoppen – jeg har bestilt støvsugerposer og fik en kvalitet og behandling som jeg synes var rigtig dårlig. Da jeg så henvendte mig og klagede over leveringen fik jeg intet svar… der handler jeg bestemt aldrig igen.

Dette er din helt egen mening og du beskylder dem ikke for noget. Bøderne starter typisk på 20.000 kroner pg har forretningen eller personen lidt tab, skal du også dække det. Hertil kommer sagsomkostningerne som du også skal betale… tænk dig derfor om 2 gange inden du flyver i tasterne og udtrykker din vrede over en person eller forretning.