Sådan laver du en påkravsskrivelse

Sådan laver du en påkravsskrivelse

Hvis du mener at have penge tilgode, så skal du altid starte med at sende en påkravsskrivelse. Den kan i al sin enkelthed lyde noget i stil med dette:


KREDITOR CPR/CVR
KREDITOR NAVN
KREDITOR ADRESSE
KREDITOR POSTNUMMER & BY
KREDITOR TELEFON
KREDITOR E-MAIL

DATO

DEBITOR NAVN
DEBITOR ADRESSE
DEBITOR POSTNUMMER & BY
DEBITOR TELEFON
DEBITOR E-MAIL

PÅKRAVSSKRIVELSE!

I forbindelse med X gør jeg hermed påkrav på betaling af kr. Y

Grundlaget for kravet er Z

Pengene skal være betalt senest den DATO + 8 dage

Betales beløbet ikke inden fristens udløb vil der blive fremsendt en rykkerskrivelse, med tillæg af renter og rykkergebyrer efter rentelovens bestemmelser.

Pengene skal overføres til BANK NAVN, REG. + KONTO

Har du spørgsmål kan disse rettes til E-MAIL.

Med venlig hilsen

DIT NAVN OG UNDERSKRIFT


Påkravsskrivelsen skal sendes fra posthuset med en afsenderkvittering, så du senere vil kunne bevise at modtageren har fået den.

Hvis der ikke betales skal du sende en rykkerskrivelse, og derefter er du parat til at stævne. Dette kan du gøre ved at følge vores guide her: