Tvist om andelsbevis – hvem bærer bevisbyrden for afsendelse?

Katrine spørger:

Jeg håber I kan hjælpe mig. Jeg købte i januar en andelsbolig i Hvidovre. Da der var gået en måned, og jeg ikke havde fået mit andelsbevis, spurgte jeg den gamle ejer, der fortalte, at der gik ret lang tid gør hun fik sit andelsbevis. Det samme fortalte andre venner, og jeg valgte derfor at vente. Efter et par måneder skrev jeg til bestyrelsen, der skrev tilbage, at de ville besvare min henvendelse efter et møde i slut april.

I start maj bliver jeg så indlagt og får lavet et stort kirurgisk indgreb i min hofte. Efter det måtte jeg bo ved mine forældre i Jylland i 2 måneder. Jeg hørte ikke tilbage fra bestyrelsen, og Da jeg kommer tilbage til hvidovre, kontakter jeg igen bestyrelsen for at følge op på spørgsmålet om andelsbeviset. De tager så fat i det advokatfirma, som administrerer foreningen.

De siger at de har sendt andelsbeviset i januar, og at de nu vil have 1.500 kr., hvis jeg vil have et nyt. Jeg fortalte dem forløbet og at jeg aldrig har modtaget andelsbeviset, som er sendt med almindelig b-post. Administrationen nægter fortsat at lave et nyt uden betaling, da de ikke tror på, at jeg ikke har modtaget det, og da de mener jeg burde have reageret før. Bestyrelsen vil ikke gribe ind.

Hvem har ansvaret for at det andelsbevis kommer frem med posten? Og hvem har eventuelt bevisbyrden?

Forbrugermeningen svarer:

Denne sag er meget simpel: Det er altid afsenderen af en skrivelse, der bærer bevisbyrden for modtagelsen!

Du skal derfor sende dem en påkravsskrivelse hvori du kræver at de sender et andelsbevis nu og her, eller at de beviser at du har modtaget det tidligere. Samtidig med dette gør du opmærksom på at du stævner dem, hvis det ikke fremkommer inden 14 dage.

Kommer der ikke et andelsbevis til dig, så kan du starte en småsagsprocess ved retten, hvor dommeren vil være advokat for begge parter. Det koster kun 500 kroner. Der vil de så blive påtvunget af dommeren til at udstede et nyt andelsbevis for egen regning, samt at betale de 500 kroner du har lagt ud for stævningen.

Du kan se her hvordan du gør:

Sådan laver du en påkravsskrivelse.